Sabaton – “Screaming Eagles” – Freitagsvideo 11.05.2018